Cúm A lây qua đường nào?

  • Thưa bác sĩ, cúm A thì là một trong những cái nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp rất là phổ biến. Vậy thì cúm A thường sẽ lây qua những đường nào?

    Icon

    Chào bạn,

    Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cúm A cũng là một trong những virus thuộc nhóm gây bệnh lý trên đường hô hấp và lây qua đường hô hấp. Lây qua đường hô hấp là tiếp xúc trực tiếp hoặc lây qua giọt bắn, tức là người mang mầm bệnh có thể thải virus cúm qua hơi thở của mình bằng các động tác nói, hắt hơi, ho, cười to, được thải qua cái giọt bắn của mình ra môi trường không khí. Và khi người tiếp xúc gần có thể hít phải các cái giọt bắn đó và đây là nguồn lây bệnh chính trực tiếp và mạnh nhất. Và ngoài ra có thể lây qua tay hay qua cách chăm sóc. Đấy là bàn tay chúng ta có thể vấy bẩn ở một môi trường nào đó mà người bệnh vừa mới thải ra virus đó và khi tay chúng ta lại chạm, tiếp xúc như sờ vào mặt hoặc ăn uống là một cái phương thức lây có thể lây truyền cúm A.

Câu hỏi chuyên gia